Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.

Jyoti gosavi

Others


3  

Jyoti gosavi

Others


आमचे नाक आहे वर

आमचे नाक आहे वर

1 min 154 1 min 154

 मी मी करूनही बडवीत छाती

 उभे राहती श्रेयासाठी

 एकमेकांची ओढती तंगडी

 श्रेयासाठी सारी कुलंगडी


 मीच कसा मग बाजीराव

 सारे काही मलाच ठावे

 माझ्यामुळे तर विश्व उभे

 सोम्यागोम्या ने दूरच राहावे


 मी उभा त्या शिखरावरती

 येथे नाही कुणास जागा

 पायथ्याशी उभे राहुनी

 आप आपला हिशोब सांगा


माझ्यामुळे फिरते धरती

 चंद्रसूर्य हिन नभी उगवती

 पाहुनी मग माझी उंची

 तारांगणास ही वाटे हेवा


 मी मी वाले नमुने असले

 सदैव आपटती मग तोंडावर

 पाठ लागली जरी जमिनीला

 म्हणती आमचे नाक आहे वर 


Rate this content
Log in