Pallavi Udhoji

Others


3  

Pallavi Udhoji

Others


आल्हाददायक वारा

आल्हाददायक वारा

1 min 12.4K 1 min 12.4K

सोबत ती असताना

   आल्हाददायक वारा कधी वाहीलाच नाही

वाऱ्यासोबत प्रेम करायला तिच्याबरोबर

   असा प्रसंग कधी घडलाच नाही


Rate this content
Log in