Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Manisha Awekar

Children Stories

3  

Manisha Awekar

Children Stories

आला आला पाऊस

आला आला पाऊस

1 min
11.8K


आई मला पावसात

खूप खेळायचे आहे

मला होड्यांच्या खेळात

खूप रमायचे आहे


नको शाळेला पाठवू

दांडी मस्तपैकी मारु

छान वाटे मला खेळू

नको हाका मला मारु


मस्त नेसकॉफी कर

गरमागरम भजी कर

मित्र खेळाया तत्पर

चल फोन दे सत्वर


ऊन कोवळे सुंदर

छान पडलंय आई

इंद्रधनुष्याचे रंग

नभी खुलतात बाई


किती मस्त हा श्रावण

खूप सुट्ट्या असतात

फुललेला हा निसर्ग 

वृत्ती उमलवतात


Rate this content
Log in