Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Pallavi Udhoji

Romance

2  

Pallavi Udhoji

Romance

आकाशातले तारे

आकाशातले तारे

1 min
3.1K


आकाशातल्या ताऱ्याच्या अंगणात

    मला तुझ्यासोबत बसायचं आहे

त्यांच्याच सहवासाने मला

    गालातल्या गालात हसायच आहे


Rate this content
Log in