Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Sunil Kumar J

Others

3  

Sunil Kumar J

Others

"ಮೋಡದ ಮರೆಯಲ್ಲಿ"

"ಮೋಡದ ಮರೆಯಲ್ಲಿ"

1 min
231


ಬೆಳದಿಂಗಳ ಮ೦ಜಿನಲಿ,

ಚಿಲಿಪಿಯ ಕಲರವದಲಿ,

ಕಾನನದ ಗಾನದಲಿ,

ಮಿ೦ದ ತಾವರೆ ಹೂವಿನಲಿ,

ಸೂರ್ಯನಿಲ್ಲದ ಬಾನ೦ಗಳದಲ್ಲಿ,

ರಮಣೀಯ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ,

ಅಹ್ಲಾದಕರ ಭೂ ತಾಯಿಯ ಸ್ಪರ್ಶ,

ಹಸಿರೆಲೆಗಳಲಿ ಮಿನುಗುತಿಹ ಹನಿಗಳ ಸಿ೦ಚನ,

ಹೃದಯ ಮಿಟಿ ,ನುಡಿಸುತಿದೆ ಕಲ್ಮಶವಿಲ್ಲದ ವೀಣೆಯ ನಾದ,

ಪದಗಳಿಲ್ಲದ ಪಾರಿಜಾತ ಇವಳ ಮಡಿಲಮ್ಮ


Rate this content
Log in