Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

Sunita Pandya

Others


5.0  

Sunita Pandya

Others


વીરાની જાન

વીરાની જાન

1 min 259 1 min 259

વાગ્યો રે ઢોલ ને વાગી શરણાઈ,

વીરાની જાનમાં બેની હરખાઈ,

આગળ વીરોને પાછળ જાનૈયા,

લૂણ ખખડાવતી બેની હાલી.


સોળે કળાએ ખીલ્યો સૂરજ,

સોળે શણગાર સજી ભાભી બેસી,

ભાભીને જોવા બેની હાલી.


કરો કાળો ટિકો રે કોઈ કાળો ટિકો,

મારા વીરાના ગાલ પર કાળો ટિકો,

બોલતી જાય એ તો નાચતી જાય, 

ધૂમ મચાવતી બેની હાલી.


વાગ્યો રે ઢોલ ને વાગી શરણાઈ,

વીરાની જાનમાં બેની હરખાઈ.


Rate this content
Log in