Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".

Jasmeen Shah

Inspirational


3  

Jasmeen Shah

Inspirational


વ્હાલા માતા-પિતા

વ્હાલા માતા-પિતા

1 min 11.9K 1 min 11.9K

શ્વાસ આપનાર તમે જ, વિશ્વાસ આપનાર તમે જ

પા-પા પગલીને ખુલ્લું મેદાન આપનાર તમે જ


કોમળ હૃદય 'ને તેજ કદમ રાખતાં સદા

ઝાકળ અને મુશળધાર વરસાદ તમે જ


અન્ય પહેલાં કરવા પરિચય ખુદનો જ 

જીવનનું નિરભ્ર અસીમ આભ છો તમે જ.


Rate this content
Log in

More gujarati poem from Jasmeen Shah

Similar gujarati poem from Inspirational