Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Nirav Rajani "शाद"

Others

5.0  

Nirav Rajani "शाद"

Others

વચન (એહેદ)

વચન (એહેદ)

1 min
254


બધાને વચન આપતાં મન ખચકાય છે,

તને ઇઝહાર કરતાં દિલ શરમાય છે.


સાંજના તારી કમીથી આંખોમાં છે નમી,

જીંદગી તારા વગર આમ-તેમ ભટકાય છે.


શાંત સાગર હોય તો ગહેરાઈ ક્યાંથી માપીએ,

મોજ જોવામાં ઉછળતાં તરંગો અફળાય છે.


ગયા તેઓ યકલખત છોડી મને ,

ને હવે રફતાં-રફતાં આવતાં પણ અચકાય છે.


તોહમત હતો એનો કે છું હું નુકતાં-ચીં,

ને હવે મારા મુરવત પર પણ અકળાય છે.


સુર્ખ રુકસાર તારા જાણે મહવ-એ-એહેદ,

એ "શાદ" એના પર એહેદ-એ-રિફાકત લટકાય છે.


Rate this content
Log in