Buy Books worth Rs 500/- & Get 1 Book Free! Click Here!
Buy Books worth Rs 500/- & Get 1 Book Free! Click Here!

Zala Rami

Others


3  

Zala Rami

Others


વાયુપ્રદૂષણ

વાયુપ્રદૂષણ

1 min 11.8K 1 min 11.8K

આવ્યો આવ્યો ઘોર કળિયુગ,

હવન ગયા આજ વિસરાય,


ઉપરથી ફેકટરીઓ વધી જાય,

હતા પહેલા બળદ ને ઘોડા ગાડા,


આજ પેટ્રોલના વાહનો લાગ્યા વધવા,

આ વાયુપ્રદુષણ અટકાવવા એક જ છે ઉપાય,


સી. એન.જી.વાપરો તોજ થાય ઉદ્ધાર

ઉપરથી કરો યજ્ઞ અને હવન,


ગાયના ઘીથી થશે શુદ્ધ હવા,

પ્રદૂષણનું નહિ રહે નામોનિશાન.


Rate this content
Log in