Ignite the reading passion in kids this summer & "Make Reading Cool Again". Use CHILDREN40 to get exciting discounts on children's books.
Ignite the reading passion in kids this summer & "Make Reading Cool Again". Use CHILDREN40 to get exciting discounts on children's books.

Zalak Bhatt

Others

3  

Zalak Bhatt

Others

વાહન

વાહન

1 min
11.6K


પવન વેગે ચાલતું

પગ તણું વાહન હતું

એમના ઉપરજ સતત

આપણું શાસન હતું


જ્યાં કહું લઇ જાય એ

એટલું સહમન હતું

એ ઘંટડીના નાદ થી

ગુંજતું હરદમ હતું


ક્યાં ગયું કોને ખબર ?

મુજ તણું એ ધન હતું

પવન વેગે ચાલતું

પગ તણું વાહન હતું


Rate this content
Log in