Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.
Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.

Zalak Bhatt

Others


3  

Zalak Bhatt

Others


વાહન

વાહન

1 min 11.6K 1 min 11.6K

પવન વેગે ચાલતું

પગ તણું વાહન હતું

એમના ઉપરજ સતત

આપણું શાસન હતું


જ્યાં કહું લઇ જાય એ

એટલું સહમન હતું

એ ઘંટડીના નાદ થી

ગુંજતું હરદમ હતું


ક્યાં ગયું કોને ખબર ?

મુજ તણું એ ધન હતું

પવન વેગે ચાલતું

પગ તણું વાહન હતું


Rate this content
Log in