Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Zalak Bhatt

Inspirational

3  

Zalak Bhatt

Inspirational

જીવ

જીવ

1 min
11.8K


જીવ પર તું કર દયા

એ પછી તારા થયાં,


આવશે તુજ આંગણે

એક બટકે ખુશ થયાં !


દોડતાં એ આવશે

આપની દેખી દયા,


કેવા વફાદાર છે ?

તુજ કાજે એ મર્યા,


જીવ પર તું કર દયા

એ પછી તારા થયાં.


Rate this content
Log in