Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Zalak Bhatt

Children Stories

3  

Zalak Bhatt

Children Stories

વાહન

વાહન

1 min
11.8K


પવન વેગે ચાલતું

પગ તણું વાહન હતું,


એમના ઉપર જ સતત

આપણું સાશન હતું,


જ્યાં કહું લઇ જાય એ

એટલું સહમન હતું,


એ ઘંટડીના નાદથી

ગુંજતું હરદમ હતું,


ક્યાં ગયું કોને ખબર ?

મુજ તણું એ ધન હતું.


Rate this content
Log in