Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Purvi Shukla

Inspirational

3  

Purvi Shukla

Inspirational

સંગ્રામ

સંગ્રામ

1 min
246


જીવન સંગ્રામે તુજ તારો લડવૈયો,

જીવનના તુજ તારો ઘડવૈયો.

 

ન થાકીશ તું મથી મથી,

તુજ તારો સારથી,

 ભર મઝધારે કુશળ તું તરવૈયો,

જીવન સંગ્રામે તુજ તારો લડવૈયો.

  

તું બેધારી તલવાર,

તુંજ તારી ઢાલ,

જીવન ગીત ગાનાર તું ગવૈયો,

જીવન સંગ્રામે તુજ તારો લડવૈયો.


Rate this content
Log in