Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF
Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF

Bharat Thacker

Others


4.3  

Bharat Thacker

Others


સંગીત

સંગીત

1 min 48 1 min 48

હલકી થાપી,

અને એ હાલરડું;

શ્રેષ્ઠ સંગીત.


સૂરીલી પ્રીત,

ગીત અને સંગીત;

જીવન રીત.


ન મળી શાતા,

કોઇ જ સંગીતમાં;

હાલરડાંની.


રડું રડું છું,

ક્યાં છે સંગીતનું;

એ હાલરડું.


સંગીત મળે,

અંત સમયે પણ;

હાલરડાંનું.


Rate this content
Log in