Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

Bharat Thacker

Others


4.3  

Bharat Thacker

Others


સંગીત

સંગીત

1 min 33 1 min 33

હલકી થાપી,

અને એ હાલરડું;

શ્રેષ્ઠ સંગીત.


સૂરીલી પ્રીત,

ગીત અને સંગીત;

જીવન રીત.


ન મળી શાતા,

કોઇ જ સંગીતમાં;

હાલરડાંની.


રડું રડું છું,

ક્યાં છે સંગીતનું;

એ હાલરડું.


સંગીત મળે,

અંત સમયે પણ;

હાલરડાંનું.


Rate this content
Log in