Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Kalpesh Baria

Others

3  

Kalpesh Baria

Others

સમજદાર

સમજદાર

1 min
38


અરીસો તમારો વફાદાર છે,

ચહેરો જ મારો તડીપાર છે.


હશે મોહ માયા મમત પણ હશે,

ફરી ના તે પાછી સમજદાર છે.


સવાલોનું લશ્કર હરાવી ગયું,

જવાબો અમારા કરજદાર છે.


સમાધાન કરવું સહેલું નથી,

વિચારો સ્વભાવે અરજદાર છે.


શક્ય છે હવે તો ગઝલમાં ગઝલ,

દલીલો અમારી કલાકાર છે.


Rate this content
Log in