Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Kalpesh Baria

Others

3  

Kalpesh Baria

Others

હસે છે

હસે છે

1 min
34


નજર એમ ત્રાસી કરીને હસે છે,

જમાનો મને રોજ નાહક ડસે છે.


હજારો પ્રયત્નો નકામા છે યારો,

સનમ આજ ભૂકંપ માફક ખસે છે.


સુવાસિત રહે બાગ કાયમને માટે,

ભમર પુષ્પને રાત આખી ઘસે છે.


નવી છે સમસ્યા ઉપરથી બધિર છે,

સમાધાન કાજે પ્રયત્નો ભસે છે.


હકીકત નથી કલ્પના છે ગઝલમાં,

હકીકત રદીફો ની અંતે વસે છે.


Rate this content
Log in