Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

Kalpesh Baria

Others


3  

Kalpesh Baria

Others


હસે છે

હસે છે

1 min 7 1 min 7

નજર એમ ત્રાસી કરીને હસે છે,

જમાનો મને રોજ નાહક ડસે છે.


હજારો પ્રયત્નો નકામા છે યારો,

સનમ આજ ભૂકંપ માફક ખસે છે.


સુવાસિત રહે બાગ કાયમને માટે,

ભમર પુષ્પને રાત આખી ઘસે છે.


નવી છે સમસ્યા ઉપરથી બધિર છે,

સમાધાન કાજે પ્રયત્નો ભસે છે.


હકીકત નથી કલ્પના છે ગઝલમાં,

હકીકત રદીફો ની અંતે વસે છે.


Rate this content
Log in