Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF
Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF

Kalpesh Baria

Others


3  

Kalpesh Baria

Others


હસે છે

હસે છે

1 min 21 1 min 21

નજર એમ ત્રાસી કરીને હસે છે,

જમાનો મને રોજ નાહક ડસે છે.


હજારો પ્રયત્નો નકામા છે યારો,

સનમ આજ ભૂકંપ માફક ખસે છે.


સુવાસિત રહે બાગ કાયમને માટે,

ભમર પુષ્પને રાત આખી ઘસે છે.


નવી છે સમસ્યા ઉપરથી બધિર છે,

સમાધાન કાજે પ્રયત્નો ભસે છે.


હકીકત નથી કલ્પના છે ગઝલમાં,

હકીકત રદીફો ની અંતે વસે છે.


Rate this content
Log in