Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF
Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF

Vrajlal Sapovadia

Others


2.4  

Vrajlal Sapovadia

Others


સમાચાર

સમાચાર

1 min 19 1 min 19

કાંઈક નવું 

ઘણું જૂનું મસાલે 

રોજ છાપતા 


થોડું બનેલું 

બહુ જ બનાવેલું 

ફાયદા માટે 


નફો પોતાનો 

નુકશાન બીજાનું 

ચાલતો ધંધો 


સમાચારનો 

ભડકાઉ ભાષણ 

મસાલેદાર 


તથ્ય ભૂલાયું 

રંગીન સમાચારે 

સત્ય શેકાયું.


Rate this content
Log in