Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Purvi Shukla

Others

3  

Purvi Shukla

Others

શું ?

શું ?

1 min
11.8K


વાત ખોટી કરી થવાનું શું ?

ઝેર કાને ભરી થવાનું શું ?


જૂઠ છે એ જૂઠ રહેવાનું

સાચ એ ફરી થવાનું શું ?

 

બોલ મીઠાય કામ કરી દે છે

હા બધે છરી થવાનું શું ?


સાચ જીવનમાં ઉતારવાનું હોય,

હાથ ગીતા પર ધરી થવાનું શું ?


Rate this content
Log in