Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Rahul Desai

Inspirational

3  

Rahul Desai

Inspirational

શું ખબર કાલ આવશે પણ કે નહીં..

શું ખબર કાલ આવશે પણ કે નહીં..

1 min
291


મળ્યો છે આ દિવસ આજનો, જીવી લે આજે,

શું ખબર કાલ આવશે પણ કે નહીં.


મળ્યો છે આ દિવસ આજનો,

ભુલ બધી ઘૃણા અને અપનાવી લે પ્રેમભાવને ,

શું ખબર કાલ આવશે પણ કે નહીં.


મળ્યો છે આ દિવસ આજનો,

સમેટી લે વિખરાયેલા સંબંધોને,

શું ખબર કાલ આવશે પણ કે નહીં.


મળ્યો છે આ દિવસ આજનો,

મનાવી લે તારાથી રૂઠેલા લોકોને,

શું ખબર કાલ આવશે પણ કે નહીં.


મળ્યો છે આ દિવસ આજનો,

વાત કરી લે બે ઘડી એ લોકોથી જે તને પ્રેમ કરે છે,

શું ખબર કાલ આવશે પણ કે નહીં.


મળ્યો છે આ દિવસ આજનો,

નમન કરી લે એ પરમાત્મા ને,

શું ખબર કાલ આવશે પણ કે નહીં.


મળ્યો છે આ દિવસ આજનો,

બની જા કારણ લોકોના મુખ પરનાં સ્મિતનું,

શું ખબર કાલ આવશે પણ કે નહીં.


મળ્યો છે આ દિવસ આજનો,

તો રમી લે આ ઝીંદગીનો જુગાર શાનથી,

શું ખબર કાલ આવશે પણ કે નહીં.


Rate this content
Log in