Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

Bhavna Bhatt

Others


5.0  

Bhavna Bhatt

Others


શબ્દ સેતુ...

શબ્દ સેતુ...

1 min 254 1 min 254

આમજ દિલના,

કોમળ ભાવ છુપાવીને,

જીવી જાય છે દરેક નારી,

એટલે જ નારી કોમળ છે,

પણ શક્તિ નું સ્વરૂપ છે.Rate this content
Log in