Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Jaya dave

Tragedy Others

3  

Jaya dave

Tragedy Others

સાગર

સાગર

1 min
11.7K


છે ભરેલા, પાણી સાગરમાં. 

સચવાઈ પાણી એ ગાગરમાંં. 

ઓછું ક્યાં છે, પાણી નદીને સરિતામાં ? 


ઘટે વિવેક, પાણી વાપરવાનો માનવમાં, 

ભાગ પૃથ્વીનો 73 ટકા જલથી ભરેલો.

ગાગર પાણી, ન મળતા,ગામડે આક્રંદ કરેલો. 

કહેવું શું ? કોઈ વિચાર ? ક્યારેય માનવે કરેલો ? 


થાય કિંમત ત્યારે સાગર સરિતાની.

એક ગાગર જેટલું પાણી શોધવા જાય જુવાની, 

ખરો છો તું પણ, વૈજ્ઞાનિક તે ડેમની શોધ કરેલી. 

જગલ,પહાડમાં,પાણીની વ્યવસ્થા નથી કરેલી ? 

પૃથ્વીમાં જળચક્રની યોજના પ્રભુએ નથી કરેલી ? 

નદી, સાગર, પહાડ, જંગલ, જલ,વાયુ કુદરતના અંગ.

કરી પ્રદૂષણ પૃથ્વી પર, ન ખેલ પ્રકૃતિ સંગ.


Rate this content
Log in