Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

Shital Dave

Others


5.0  

Shital Dave

Others


રસ્તો

રસ્તો

1 min 105 1 min 105

રસ્તામાંથી રસ્તો મળે,

જરૂરી નથી કે સસ્તો મળે,

હોય એવો અઘરો ક્યારેક,

કે કમરે કકડો કસવો પડે.


હોય જેની ચાહના,

મંઝિલો ને પામવાની,

નીકળી પડે અરમાનો લઈ,

ને એને ચંદ્ર પણ સસ્તો પડે.


ઉભારાવા દો અરમાનોને,

ને ધાર બનીને વેહાવા દો,

શી ખબર એની ધારે ધારે,

ક્યાંક જીવનનો કસબો મળે.


આમ તો રાહો પર,

રાહબર કોઈ હોતું નથી,

છતાં મન ઝંખે છે કે,

કોઈકનો સાથ અમસ્તો મળે.


રસ્તામાંથી રસ્તો મળે,

જરૂરી નથી કે સસ્તો મળે.


Rate this content
Log in