Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Shital Dave

Others

5.0  

Shital Dave

Others

રસ્તો

રસ્તો

1 min
142


રસ્તામાંથી રસ્તો મળે,

જરૂરી નથી કે સસ્તો મળે,

હોય એવો અઘરો ક્યારેક,

કે કમરે કકડો કસવો પડે.


હોય જેની ચાહના,

મંઝિલો ને પામવાની,

નીકળી પડે અરમાનો લઈ,

ને એને ચંદ્ર પણ સસ્તો પડે.


ઉભારાવા દો અરમાનોને,

ને ધાર બનીને વેહાવા દો,

શી ખબર એની ધારે ધારે,

ક્યાંક જીવનનો કસબો મળે.


આમ તો રાહો પર,

રાહબર કોઈ હોતું નથી,

છતાં મન ઝંખે છે કે,

કોઈકનો સાથ અમસ્તો મળે.


રસ્તામાંથી રસ્તો મળે,

જરૂરી નથી કે સસ્તો મળે.


Rate this content
Log in