Click Here. Romance Combo up for Grabs to Read while it Rains!
Click Here. Romance Combo up for Grabs to Read while it Rains!

Shital Dave

Others


5.0  

Shital Dave

Others


રસ્તો

રસ્તો

1 min 115 1 min 115

રસ્તામાંથી રસ્તો મળે,

જરૂરી નથી કે સસ્તો મળે,

હોય એવો અઘરો ક્યારેક,

કે કમરે કકડો કસવો પડે.


હોય જેની ચાહના,

મંઝિલો ને પામવાની,

નીકળી પડે અરમાનો લઈ,

ને એને ચંદ્ર પણ સસ્તો પડે.


ઉભારાવા દો અરમાનોને,

ને ધાર બનીને વેહાવા દો,

શી ખબર એની ધારે ધારે,

ક્યાંક જીવનનો કસબો મળે.


આમ તો રાહો પર,

રાહબર કોઈ હોતું નથી,

છતાં મન ઝંખે છે કે,

કોઈકનો સાથ અમસ્તો મળે.


રસ્તામાંથી રસ્તો મળે,

જરૂરી નથી કે સસ્તો મળે.


Rate this content
Log in