Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Alpa Shah

Others

3  

Alpa Shah

Others

પર્યાવરણ

પર્યાવરણ

1 min
11.9K


કુદરતનું છે આવરણ

નામ એનું પર્યાવરણ.


કરતી રખોપા સૃષ્ટિ કેરા

ધબકાર શ્વસે એમાં ધરણીનાં.


પણ આજ તૂટયું છે

એનું વાતાવરણ.


રહ્યું નથી આજ એનું

સમતોલન, માનવ તેં તો


વિનાશ વેર્યો, નામ એનું

રાખ્યું વિકાસ.


વિકાસ મચાવે હાહાકાર

ખોયા ધરતીએ ધબકાર.


Rate this content
Log in