Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—a blueprint for a fair and prosperous future.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—a blueprint for a fair and prosperous future.

Alpa Shah

Others

4.1  

Alpa Shah

Others

એકલો અટૂલો

એકલો અટૂલો

1 min
11.8K


ભરશો ના કોઈ રંગ મુજ્માં 

હું તો બેરંગી માણસ છું.


લેશો નહિ કોઈ નામ મારું 

હું તો પંકાયેલો બદનામી છું.


આંક્શો ના કોઈ કિંમત મારી 

ફેંકાયેલો ખોટો સિક્કો છું.


ખુદ ને પણ ક્યાં મળતો હું 

એકલો અટૂલો રાહી છું.


Rate this content
Log in