Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

Kalpesh Vyas

Children Stories Tragedy


4.3  

Kalpesh Vyas

Children Stories Tragedy


પપ્પાની અપોઇન્ટમેન્ટ

પપ્પાની અપોઇન્ટમેન્ટ

1 min 231 1 min 231

હું જાણું છું તમે ખૂબ બીઝી રહો છો,

ઘરમાં ઓછું ને બહાર વધુ રહો છો,

મહેનત પણ અમારા માટે જ કરો છો,

પણ તમારા આ બીઝી શેડ્યુલમાંથી 

મને મારી માટે તમે સમય આપો ને

પપ્પા, તમારી અપોઇન્ટમેન્ટ આપો ને! 


તમે ઘરે રોજ રાત્રે મોડા આવો છો,

પણ ત્યારે હું સુઈ ગયો હોઉં છું,

'ને સવારે હું વહેલો જાગું એ પહેલાં,

તમે તમારા કામે નિકળી જાઓ છો,

પણ એક દિવસ માટે રજા રાખો ને!

પપ્પા, તમારી અપોઇન્ટમેન્ટ આપો ને! 


હું જાણું છું કે તમે રજા નથી લેતા પણ,

ક્લાઇંટને મળવાના ચાર્જીસ તો લો છો,

મળીને એમની તકલીફો સમજી લો છો,

પપ્પા તમે મને પણ ક્લાઇંટ બનાવો ને

મારી પિગી બેંકના બધા પૈસા રાખો ને!

પપ્પા, તમારી અપોઇન્ટમેન્ટ આપો ને! 


Rate this content
Log in