Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Zalak bhatt

Drama Tragedy Fantasy

4.4  

Zalak bhatt

Drama Tragedy Fantasy

પંખી

પંખી

1 min
23K


મન પંખી થઈ ઊડી જાય જ્યાં ગગન પર

પછી સંગે હોય વાદળ તણાં ભવન પણ,


આસપાસ વિહંગ ઊડતાં સદા રમણ કર

કલ-કલ સ્વર ગુંજનથી થાય આભ સિંચન પણ,


ક્ષણ ભરમાં ગાયબ અને વળી દ્રશ્યમ પણ !

પાંખ પર પંખી તણી જાય મન ઉમંગ પર,


મન પંખી થઈ ઊડી જાય જ્યાં ગગન પર.


Rate this content
Log in