Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Ashuman Sai Yogi Ravaldev

Others

4.3  

Ashuman Sai Yogi Ravaldev

Others

મસ્તીભર્યું મારણ

મસ્તીભર્યું મારણ

1 min
237


ટીવી જોઈ ને જોયું,આજે મેં શમણું સૌનું

જગ આખું ફરી છેવટે મારી કને પૂરું થતું,


વેદના કહું,વહાલ કહું કે કહું વાતોનું વળગણ

સૌ કરે છે એમજ મને મારા મસ્તીભર્યું મારણ,


સવારે ના જગાડે કોઈ હવે લગીરે મને વહેલો

જોઈ હરખાય ને સૌ કહે ન જગાડ હો સૂતેલો,


ચા મારી હવે અગિયારે થાય ને ભોજન બારનું

વાળું છનું થતું ને સૂતો એમ જાણે હોય પારણું,


હસું છું સદા ને હસાવું સૌને હરપળ હું મોજીલો

આશુ નથી વરસ્યું આજ, જાણે દુનિયા જીતેલો.


Rate this content
Log in