End of Summer Sale for children. Apply code SUMM100 at checkout!
End of Summer Sale for children. Apply code SUMM100 at checkout!

Purvi Shukla

Others


2  

Purvi Shukla

Others


મા ભરતી

મા ભરતી

1 min 145 1 min 145

જાતિ ધર્મોના ભેદ ભૂલી સહુ,

એકબીજાને એકબીજાનો ખ્યાલ કરે,


નીજ સ્વાર્થ ન કદી હૈયે ધરે,

કોઈને ખોટું ન કરવું પડે આક્રંદ,


જાતિ ધર્મોના ના ભેદકરે,

નીજ સ્વાર્થ ન કદી હૈયે ધરે,

કોઈને ખોટું ન કરવું પડે આક્રંદ.


Rate this content
Log in