Participate in the 3rd Season of STORYMIRROR SCHOOLS WRITING COMPETITION - the BIGGEST Writing Competition in India for School Students & Teachers and win a 2N/3D holiday trip from Club Mahindra
Participate in the 3rd Season of STORYMIRROR SCHOOLS WRITING COMPETITION - the BIGGEST Writing Competition in India for School Students & Teachers and win a 2N/3D holiday trip from Club Mahindra

ચૈતન્ય જોષી

Others


3  

ચૈતન્ય જોષી

Others


મા- બાપ

મા- બાપ

1 min 228 1 min 228

ઈશ્વરનું બીજું સ્વરૂપ ગણાય છે મા- બાપ,

ઉપકારો તણી વણજાર મનાય છે મા- બાપ,


જન્મ આપી પાળી પોષી જેણે મોટા કર્યા,

એનાં ૠણ કદીયે ના ચૂકવાય છે મા- બાપ,


હરપળે હિત સંતાનનું વિચારનારાં પાત્રો છે,

વય વધતાં પોતાની કદી સમજાય છે મા- બાપ,


પોતે વેઠી મુસીબતો સંતાનના સુખો ઈચ્છ્યાં,

ક્યાં એની સમાન કોઈને ગણાવાય છે મા- બાપ,


સતત કરી ચિંતા સંતાનોનીને જીવનારાં છે એ,

ખુદ પરમેશ્વરમાં પણ ક્યાં પમાય છે મા- બાપ !


Rate this content
Log in