We welcome you to write a short hostel story and win prizes of up to Rs 41,000. Click here!
We welcome you to write a short hostel story and win prizes of up to Rs 41,000. Click here!

Umesh Tamse

Children Stories Inspirational


4  

Umesh Tamse

Children Stories Inspirational


કવિતા - એવી શ્રદ્ધા

કવિતા - એવી શ્રદ્ધા

1 min 252 1 min 252

એવી શ્રદ્ધા ભીતર તું ભર,

જીવનમાં લાગે નહિ કંઇ ડર.


કાયમ ખોટી ચિંતા ના કર, 

હિંમત રાખી ખુદમાં તું ફર.


રહેશે ના જો હુંપદના ઘર,

લોકો ત્યારે દેશે આદર. 


ઓઢી લે તું સુખની ચાદર,

છોને આવે દુઃખનો સાગર.


જીવ નહીં કેવળ ખુદ ખાતર,

જીવન બીજા માટે વાપર.


ઈશ્વર તો છે સૌની ભીતર, 

સમજણના ચિત્રો તું ચીતર. 


Rate this content
Log in