Click Here. Romance Combo up for Grabs to Read while it Rains!
Click Here. Romance Combo up for Grabs to Read while it Rains!

Purvi Shukla

Others


3  

Purvi Shukla

Others


કરજે

કરજે

1 min 11.8K 1 min 11.8K

શ્વાસોમાં તું ભરજે,

માનવતા ને વરજે.


સાચો માનવ ધર્મ જ,

આંસુ સૌના ધરજે.


સાચો ઈશ્વર હો જો,

દુઃખો મારા હરજે.


મંદિર મંદિર ભટકી,

ઈશ્વર અંદર ગરજે.


દુઃખમાં સાથે રહીને,

ઇશને ગમતું કરજે.


Rate this content
Log in