Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Alpa Shah

Others

3  

Alpa Shah

Others

ખોળો

ખોળો

1 min
11.9K


આંખોમાં નીતરે એની રોજ અમીધારા

વરસાવે અનહદ પ્રેમ,

પાથરે એ તો સ્નેહધારા.


ધબકાર છે મુજ હૃદયનો

વહેતો સગપણનો ધોધ નિરંતર,

આવે ના કદી એમા ભરતી કે ઓટ.


એ તો છે જનની મારી

પડી છે મુજ ને એની ખોટ.


છે વિશ્વનું ઉત્કૃષ્ટ સૌંદર્ય

મા તુજ વાત્સ્લયનો જોટો થયો.

મુજ માટે ઐશ્વર્ય તુજ ખોળો થયો.


Rate this content
Log in