Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF
Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF

Hardik Vora

Others


3  

Hardik Vora

Others


જિંદગી

જિંદગી

1 min 24 1 min 24

જોરથી દુઃખોને ઝાટક જિંદગી,

સુખ લઈ ને ચાલ ત્રાટક જિંદગી.


તું બધું સાચું જ માને છે અને,

એક નાટકમાંય નાટક જિંદગી..!


રાહ જોવાની સતત ચાવી ભરી,

ખોલશે ક્યારેક ફાટક જિંદગી..!


એકલા તડકા જ પડવાના નથી,

આપશે થોડીક ટાઢક જિંદગી..!


તું અહીં આનંદ લેવા નિકળ્યો.!!

માત્ર પીડાની જ હાટક જિંદગી..!


Rate this content
Log in