Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Jignasha Trivedi

Inspirational

3  

Jignasha Trivedi

Inspirational

ઝોળી

ઝોળી

1 min
28


ઝોળી મારી ભરેલી છે

અહંકાર, મોહ, લોભ, ક્રોધ


તેના પર વિજય ત્યાં સુધી 

અજેય  છે  જ્યાં સુધી


આપણે તેને નાથવાની

શરૂઆત નથી કરતા

ને કર્યા બાદ પીછેહટ.Rate this content
Log in