Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

rameshbhai Khatri

Others

4.0  

rameshbhai Khatri

Others

ઝેરી વાયુના ગોટા

ઝેરી વાયુના ગોટા

1 min
11.6K


ધૂમાડાના બસ ગોટેગોટા,

ઓકે ઝેર કારખાનાંં મોટાં.

રજકણ ઓઢી છે કાળી,

શહેરો કરે છે દોટંદોટા.


દોટ મૂકી છે શહેર તરફની,


માણસ ઠર્યા છે સાવે ખોટા.

અજવાળે અંધારું થાયે,

સૂર્ય વિવશ છે આવું જોતાં.

શ્વાસ રૂંધાઈ જાય છે સૌનો,

પ્રાણવાયુ છે જેમ પરપોટા.

બિમારીઓનાં દ્વાર ઊઘાડાં,

ભેટે છે મૃત્યુને શોભે ફોટા.


Rate this content
Log in