Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Purvi Shukla

Romance

3  

Purvi Shukla

Romance

હૈયે વસેલ એક વાત

હૈયે વસેલ એક વાત

1 min
196


મુજ હૈયે વસેલ એક વાત કહું છું,

તુજ હદયે દિન રાત રહું છું,


સર્વસ્વ ગમે છે મને તુજ જીવનનું

આવેલ તુજ પર ઘાત ગ્રહુ છું,


ટુકડે ટુકડે ન મળવાનું ગમેં મને હવે

આખેઆખી તારી મુલાકાત ચહુ છું,


આજ થી હું- તું બન્યાં આપણે

હવે તું ન તું છે હું ન હું છું.


Rate this content
Log in