Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Hemisha Shah

Others

3  

Hemisha Shah

Others

એક સ્મિત

એક સ્મિત

1 min
213


એક ઝાકળ સવારમાં પાંદડેથી નમી ગયું,

પ્રસ્વેદ થઇ તારા ચહેરા પર પડી ગયું,

એક સ્મિત મને મળી ગયું.


થઇ નજરથી નજર ની વાત,

નજરમાં કૈક લાલશે ઢળી ગયું,

ને એ શરમાઈને હસી ગયું,

એક સ્મિત મને મળી ગયું.


ઘાયલ થઇ કોઈ તારા ખંજનમાં પડી ગયું,

ત્યાં જ એક સ્મિત મને મળી ગયું.


Rate this content
Log in