Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Purvi Shukla

Others

3  

Purvi Shukla

Others

ચાલશે

ચાલશે

1 min
348


તું મને મળશે નહિ તો ચાલશે,

વાત પણ કરશે નહિ તો ચાલશે,


આપજે તું સાથ મિત્ર આ જનમ, 

સો જનમ મળશે નહીં તો ચાલશે,


કેમ છો પૂછી લીધું તો બહુ થયુ, 

શ્વાસ તરફડશે નહીં તો ચાલશે,


સાથે રહેજે મિત્ર કેવળ આ જનમ,

ક્યાંય તું રડશે નહીં તો ચાલશે.


Rate this content
Log in