Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Bindya Jani

Others

3  

Bindya Jani

Others

આંગળીના ટેરવે

આંગળીના ટેરવે

1 min
174


જુઓ, આ કરામત કેવી થાય છે,

આંગળીના ટેરવે,

મોર્નિંગ મેસેજ ફટાફટ થાય છે,

આંગળીના ટેરવે.


સંબંધો, ટચ સ્ક્રીનથી ટચ થયા છે,

આંગળીના ટેરવે,

હવે સંબંધોના વ્યાપ વધ્યા છે,

આંગળીના ટેરવે.


ગણી શકાય તેટલા મિત્રો હતા,

આંગળીના ટેરવે.

હવે દેશ - વિદેશના મિત્રો મળે છે,

આંગળીના ટેરવે.


નવી - નવી રમતો રમાય છે,

આંગળીના ટેરવે.

લાઇકસ કોમેન્ટ ઉજવાય છે,

આંગળીના ટેરવે.


રોજ સલાહ સૂચન અપાય છે,

આંગળીના ટેરવે

સ્ટેટસ અપડેટ રખાય છે,

આંગળીના ટેરવે


ને સંબંધો તરોતાજા થતાં રહે છે,

આંગળીના ટેરવે

છતાં આભાસી દુનિયામાં સૌ રહે છે,

આંગળીના ટેરવે.


Rate this content
Log in