Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF
Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF

Bhavna Bhatt

Others


3  

Bhavna Bhatt

Others


આ પણ

આ પણ

1 min 11.9K 1 min 11.9K

આ પણ કુદરતની એક કમાલ છે,

કે દરેકનો એક સમય આવે છે.


આ પણ સમયની તાકાત છે,

કે જે ઘરમાં પડ્યા રહેતા હતાં તેને

નકામા અને આળસુ કહેવામાં આવતા હતા.


પણ આજે એમનેજ સમજદાર અને

જિમ્મેદાર કેવાય છે,

આ પણ સમયની બલિહારી છે.


Rate this content
Log in