Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Srinivasa Bharathi   AUTHOR OF THE YEAR 2019 - NOMINEE

  Literary Colonel

కొత్త నడకలు

Drama

అవును నేనేంటిలా ఒక చిన్న విషయానికి

1    342 17

సాయితత్వం....శ్రీనివాస భారతి

Classics

సాయి ప్రేమకు అంతేముంది సాయి కరుణకి లోటేముంది

1    0 0

ఎంగిలన్నం

Abstract

నా నల్లని మీసాలకు మాత్రం నీ సోయగం తప్ప ఇంకేం కన్పించలా ఇప్పుడర్ధం అయింది ప్రేమ పుస్త

1    1 1

దుప్పట్లో దూరాక......శ్రీనివాస

Tragedy

కన్ను తెరిస్తే ప్రేమ పురాణం మూస్తే ప్రేమ కవిత్వం

1    0 0

సెక్స్...

Abstract

కడుపాకలి తీర్చడం మానేసి కోర్కెల వెంట తిరుగుతొంది మానవ సంబంధాలు ఆడది కేంద్రం గా

1    0 1

ఒక తప్పు జరిగాక.....శ్రీనివాస

Tragedy

ఒక అమ్మ బాధ ఏం తిన్నాడో ఎక్కడున్నాడో అని

1    1 0

నువ్వు నేనేనా?

Abstract

రాత్రి పగలు వెళ్తూ వస్తున్నప్పుడు పరవశమైన దరహాసంతో తృప్తిగా కళ్ళతోనే తాగేస్తూ నా కో

1    2 0

ఊపిరి....శ్రీనివాస భారతి

Romance

నన్ను దూరం పెట్టి నువ్వేం పొందాలనుకున్నావో

1    2 0

బెదిరింపు.....శ్రీనివాస భారతి

Drama

పతనమైపోయే నైతిక విలువలు ఏం చేసైనా పోషించు ఎలాగైనా కాపాడు..నీ బాధ్యత అవసరానికి మించి

1    0 0

విద్యార్థి.....శ్రీనివాస భారతి

Abstract

సువర్ణ జీవితం అందించిన గురువులముందు నేనెప్పుడూ లఘువునే అనంత విజ్ఞాన సాగరాన్ని మధించే

1    0 0

చుక్ చుక్....శ్రీనివాస భారతి

Drama

రైలు వెళ్తోంది నెమ్మదిగా అప్పుడే ఆహారం మింగిన కొండచిలువలా లోపలివాళ్ళు

1    2 0

కరగని శిల.....శ్రీనివాస భారతి

Drama

దారి పక్క ఉందో శిల అందరూ వెళ్ళేవాళ్లే అటు

1    3 0

లోయల్లోకి.... శ్రీనివాస భారతి

Drama

ముత్యాల్లా నీటి బిందువులు మోమునుండి పాదాలదాకా జారుతూ

1    4 0

నాగలి.......శ్రీనివాస భారతి

Drama

అవి రెండు అన్నీ చూస్తుంటాయి

1    2 0

నీ చావు నువ్వే....శ్రీనివాస భా

Tragedy

అవును మేఘాలు అడ్డు తొలగాయి సూర్యుడి ప్రయాణం మొక్కల సంతోషం

1    0 0

నీలో. .నేనే.......శ్రీనివాస భా

Romance

ప్రేమ నిండి కామం గా మారి ఆనందం ఇస్తే కొందరిలో కవిత్వం

1    1 0

సాయి శరణం....శ్రీనివాస భారతి

Classics

భక్తుల గొంతుల భజనల వేడుక ఓంకారాల కీర్తన మాలిక

1    1 0

రెండో పెళ్ళాం......శ్రీనివాస భ

Comedy

ఉదయం లేచింది నీతోనే రాత్రి నిద్ర పోయేది నీతోనే

1    0 0

కళాఖండం:::::శ్రీనివాస భారతి

Romance

నీ అందాలు నాలో కోర్కెలు రేపుతున్నా

1    1 0

అవునా? శ్రీనివాస భారతి

Romance

నీకోసం ఒళ్లంతా కళ్ళు చేసుకున్నా అందం

1    2 0

నేనేం చెయ్యను?:::శ్రీనివాస భా

Tragedy

నేనో అందమైన అమ్మాయిని అంటారందరూ

1    2 0

అంతరసౌందర్యం...శ్రీనివాస భారతి

Romance

ఏమో అనుకున్నా సముద్రమంత ప్రేమ నామీదేనని

1    1 0

నెంబర్ 1 ::::శ్రీనివాస భారతి

Drama

పాట పూర్తిగా రాకుంటే అంత్యాక్షరి ఆట పూర్తిగా రాకుంటే

1    1 0

నాలుగోది.....శ్రీనివాస భారతి

Drama

నాలుగు వేళ్ళు నోట్లో కెళ్లాయి మొదటిది

1    4 0

ఛీ... పాడు... శ్రీనివాస భారతి

Drama

పెదాలకు లిప్స్టిక్కులు పూసి మాటల్లో విషం నింపి మనసుల్ని కలుషితం చేసే

1    1 0

కళ్ళు.....శ్రీనివాస భారతి

Drama

అవి నెత్తురు చూశాయి బాంబులు వేసాయి

1    7 0

రూపం...శ్రీనివాస భారతి

Abstract

రచన రెక్క విరుచుకొంది ప్రసవానికి సిద్ధంగా పుట్టబోయేది కధో, కవితో, నవలో,మరేదో

1    1 0

ఇస్త్రీ.....శ్రీనివాస భారతి

Drama

స్త్రీ ని ప్రకృతి అంటారంతా

1    2 0

అట్నుండి ఇటు....శ్రీనివాస భారత

Drama

అమ్మ వస్తున్నారా? చెప్పడం మర్చాను

1    3 0

వ్యాపారం.....శ్రీనివాస భారతి

Drama

మిమ్మల్ని దోచేసి మాలోనే దాచేసే కొత్త మంత్రం చదువు

1    2 0

ఊహా ప్రపంచంలో....శ్రీనివాస భార

Drama

నన్ను నడిపించిన నాన్న భుజాల సింహాసనం మీద

1    3 0

చిన్న కోరికే... శ్రీనివాస భారత

Romance

మూతి సున్నా చేసి ముద్దులెన్నో పెట్టి

1    1 0

మూలదేవుడు...శ్రీనివాస భారతి

Tragedy

అక్కడంతా కోలాహలం వచ్చేవాళ్ళు వెళ్ళేవాళ్ళు నోట్లు చేతులు మారుతాయి

1    2 0

పిచ్చాపాటి...శ్రీనివాస భారతి

Drama

నలుగురూ కూర్చొని ఇంటినుండి ప్రపంచందాకా

1    2 0

చంపేస్తారా? ...శ్రీనివాస భారతి

Drama

శరీరం నల్లగా ఉందని పెదవి విరుస్తారా?

1    1 0

నాలో నేను... శ్రీనివాస భారతి

Drama

నాకు సాహిత్యం అంటే పిచ్చి ఐతే ఇంకా ఓనమాల్లోనే

1    2 0

స్వేచ్ఛ... శ్రీనివాస భా రతి

Tragedy

నాన్నా ఇంటిదగ్గరే చదువుకోవాలనుంది

1    4 0

దయ్యాల కొంప..శ్రీనివాస భారతి

Comedy

నువ్వెలా వచ్చావ్ త్రాగి డ్రైవ్ చేశా మరి నువ్వో

1    0 0

ఎంత ప్రేమో...శ్రీనివాస భారతి

Drama

నీ మీద నేనెంత కక్కించినా చిరునవ్వున స్వీకరిస్తావు

1    4 0

కళ్ళ భాష....శ్రీనివాస భారతి

Children Stories

అమ్మా నాన్నా నేనిక్కడ క్షేమం

1    1 0

మెత్తని కత్తి... శ్రీనివాస భార

Drama

అమ్మా నీకేం కావాలి? కోడలు అత్తతో నా కోడలు బంగారం మురిసింది అత్త

1    2 0

చివరి పేజీ...శ్రీనివాస భారతి

Drama

కాంక్ష లేకుండా సోదర ప్రేమ హార్మోన్ల ఉత్తేజం

1    3 0

హ్యాపీ.... శ్రీనివాస భారతి

Tragedy

పుట్టుక ఏం సాధిస్తామో తెలియని హ్యాపీ బర్త్ డే లు పెరగడం

1    2 0

మకిలి మనిషి...శ్రీనివాస భారతి

Tragedy

సూర్యుడు ఆకాశంలో విజృంభిస్తున్నాడు ఉదయం నుండే నల్లాల్లోని నీళ్లు

1    2 0

ఎటు పోతున్నాం మనం?

Tragedy

అదో యుద్దం ఒకర్ని ముగ్గురు, నలుగురు కలిసి చిదగ్గొడుతుంటే

1    1 0

సాయి.. శ్రీనివాస భారతి

Classics

సాయిరాం,సాయిరాం, ఓం సాయిరాం ఓం సాయి, శ్రీసాయి, జయసాయిరాం

1    2 0

ప్రాణం..శ్రీనివాస భారతి

Drama

సెలవుల్లో ఊహలకు రెక్కలొస్తాయి తెల్ల కాగితాలమీదో సెల్ ఫోను మీదో అక్షరాలు ప్రసవిస్తాయ

1    1 0

మిమిక్రి...శ్రీనివాస భారతి

Drama

నువ్వు పుస్తకం మాత్రం చదివావ్ నేను రాయని పుస్తకంలో

1    2 0

చెట్టు....శ్రీనివాస భారతి

Tragedy

కోతి కొమ్మచ్చులు ఎంతసేపు ఆడేవారో? ముసలాళ్ళంతా నా నీడన

1    12 1

గ్లోబల్ వార్మింగ్...

Drama

మానుండి పుట్టినారూ-మీరు -మమ్మల్నే చంపుతారూ

1    3 0

నా ఘోష...

Drama

హృదయం పారేసుకున్నాను లక్షా యాభై వేల మధ్య

1    2 0

పిచ్చి పరుగు...శ్రీనివాస భారతి

Drama

పరుగులు పరుగులు పరుగులు ఆశల వెంట అడుగులు సంపాదిస్తే చాలునంటూ

1    2 0

లోపం ఎక్కడ?

Drama

నేనో అందమైన అమ్మాయిని అంటారందరూ

1    4 0

గాలి బుడగలు

Drama

సబ్బు నీరు కలిపి సీసాలో వేసి

1    0 0

తిరిగి రాని కన్నీరు

Drama

నాన్నా నీమీద అరిచా కోప్పడొద్దు నామీద

2    4 0

యవ్వనం..శ్రీనివాస భారతి

Romance

నీ యవ్వనాలు నాలో కోర్కెలగుర్రాలు

1    2 0

గాలి బుడగలు

Children Stories

సబ్బు నీరు కలిపి సీసాలో వేసి పిన్ను రంధ్రం లోంచి

1    2 0

కొత్త నడకలు

Drama

అవును నేనేంటిలా ఒక చిన్న విషయానికి

1    0 0