Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ବୃଦ୍ଧା ଉଠିଲା  ନାହିଁ
ବୃଦ୍ଧା ଉଠିଲା ନାହିଁ
★★★★★

© Bauribandhu Lenka

Others

1 Minutes   7.1K    6


Content Ranking

ଥିଲା ସେ ପଉଷ

ହାଡଭଙ୍ଗା ଶୀତ ରାତି ।

ଖଣ୍ଡିଆ ମସିଣା ଅର୍ଦ୍ଧେକରେ ଶୋଇ

ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧେକକୁ ଘୋଡେଇ ଥିଲା ତା

ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଛାତି ॥

 ଜୀବନର ପଥେ ଚାଲିବା ପାଇଁ କି

ଧରିଥିଲା ଯାର ହାତ ।

ଅଧା ବାଟରେ ସେ ହାତ ଛାଡି ଦେଇ

ହୋଇଗଲା ଦିବଂଗତ ॥

 ପଞ୍ଚ ପୁତ୍ରର ଜନନୀ ବୋଲି ସେ

କରୁଥିଲା ମନେ ଗର୍ବ ।

ହେଲେ ଅସହାୟା ନିସଙ୍ଗ ସେ ଆଜି

ହଜାଇଛି ସବୁ ଦମ୍ଭ ॥

 ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତିମ ପାହାଚେ

ବୃଦ୍ଧା ଥିଲା ଉପନୀତ ।

ଥରିଲା କଣ୍ଠୁ ତା ଶୁଭୁଥିଲା କିଛି

ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ସ୍ୱର ଅବୁଝା ଆଉ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ॥

 ଭାବୁଥିଲା ବୃଦ୍ଧା ରାତିଟା କିପରି

ଶୀଘ୍ର ଯାଆନ୍ତା ପାହି ।

ସକାଳ ସୂରୁଜ କିରଣରେ

ଶୋଇ ଯାଆନ୍ତା ପିଠି ଦେଖାଇ ॥

 ରାତିର ବାକିଆ ନିଦଟାକୁ ପୁରା

କରନ୍ତା ଖରାରେ ଶୋଇ।

ସକାଳ ଆସିଲା ସୂରୁଜ ଉଠିଲା

ବୃଦ୍ଧା ଉଠିଲା ନାହିଁ ॥

********

ପଉଷ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜନନୀ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..