Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଭାତ
ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଭାତ
★★★★★

© Hrushikesh Satpathy

Tragedy

1 Minutes   6.7K    1


Content Ranking

ଆଞୁଳାଏ ଭାତ ଯା ପାଇଁ ସପନ,

ସେ କାହୁଁ ଖୋଜିବ ସରଗର ପାରିଜାତ ।

ହାତ ଗଣତିିରେ ଦିନ ସରିଯାଏ,

ଭାତ ଖୋଜୁୁ ଖୋଜୁ ଶୁୁଖିଯାଏ ତା ରକତ ।

ଏମିତି କରମ ଦେଇଛିି ବିଧାତା,

ନାହିିଁ ସୁୁୁଖ ଅଛିି କଷଣ ଜୀବନଧାରା ।

ତଥାପି ଆନର ମୁୁହଁରେ ମୁଠାଏ,

ଅନ୍ନ ଦେଵାକୁ ପାଲଟିିଛି ସେ ଆଶରା ।

ଭାତ ସପନ କଷଣ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..