Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
જીવન સફર
જીવન સફર
★★★★★

© Masum Modasvi

Others

1 Minutes   13.8K    6


Content Ranking

આવી રહેલી ઘાતના જટકા બચાવ તું,
મનમાં કદીયે લેશના ઘ્રૃણા ધરાવ તુ.

જીવન સફરમાં ચાલવું અઘરું ભલે પડે,
ચાહ્યા ઉતારે જાતને દોરી બતાવ તું.

માનો કરેલી પારકી આશા નહીં ફળે,
કોઈ મદદની કામના છોડી બતાવ તું.

ખોટા જબાની વહેણની કડવી અસર તળે,
કડવા વચનના ભાવને વારી ઠરાવ તું.

રોષે ભરેલી આંખની સામે થયા વિના,
ઠંડા પણાના ભાવને  સઘળા જણાવ તું.

ભીતર વધેલા ખારની ભારી  અસર છતાં,
ધીરજ ધરીને પીડતા પ્રશ્નો ઉઠાવ તું.

માસૂમ સમયના વારના તીખા પ્રહારમાં,
શાણા બનીને કાલના સપના સમજાવ તું.

સપના પ્રશ્નો જીવન સફર

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..