Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Dipti lekha Mishra

Others

3  

Dipti lekha Mishra

Others

ସ୍ମୄୄୄୄୄୄତି ତ ଅନେକ

ସ୍ମୄୄୄୄୄୄତି ତ ଅନେକ

1 min
302


ଏମିତି କିଏ ନାହିଁ

ଯାହାର କିଛି ଅତୀତ

ମନେ ପଡୁନାହିଁ


ଏମିତି କିଏ ନାହିଁ

ଯାହାକୁ ବିତିଥିବା ସମୟ

କେବେ କନ୍ଦାଇନଥିବ....

ତଥାପି ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଛେ

କେବଳ ଧର୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ

ମାନବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲାଇବା ପାଇଁ ॥


ଏମିତି କିଏ କିଏ ଅତୀତ ସ୍ମୣୣୣୣୣତିକୁ

ଘାଣ୍ଟିଚକଟି ଭୁଲିଯାନ୍ତି ମାନବିକତା

ଧୂଳିସାତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ତ

ନତୁବା ଜୀବନ ବି ନେଇଯାନ୍ତି॥


ମୁଁ କହିବି ଏ ସ୍ମୄୄୄୄୄୄୄତି ନଥିଲେ

ଆମେ ଆଜି ହୁଏତ କଥା କହନ୍ତେନି

କି ଆଗକୁ ବଢିପାରନ୍ତେନି

ଏଣୁ ସ୍ମୃତି ବିନା ସଂସାର ଅସୁନ୍ଦର॥


ଦୁଃଖର ସ୍ମୃତି ହେଉ ଅବା ସୁଖର

ସବୁ କରିବାକୁ ହେବ ଆପଣାର

ଏ ପରା ଅଟେ ମାୟା ସଂସାର

ଏଠି ସ୍ମୃତି ହିଁ ଦିଏ ଜୀବନେ ସାର॥Rate this content
Log in