Click Here. Romance Combo up for Grabs to Read while it Rains!
Click Here. Romance Combo up for Grabs to Read while it Rains!

Banamali Pattanaik

Children Stories Fantasy Inspirational


4.3  

Banamali Pattanaik

Children Stories Fantasy Inspirational


ମୋ ମାଆ

ମୋ ମାଆ

1 min 41 1 min 41

ସେଇ ଗାଈ ଗୋପାଠର ଧୂଳି

ଛୋଟବେଳ ଚାଟଶାଳୀ,

ଭାରି ମନେପଡେ ଆଜି 

ପିଲାଦିନ ସାଙ୍ଗ ମେଳି |1|

ଫେରିବ ନାହିଁ ସେ ଦିନ 

ଭାରି ଅଝଟିଆ ମନ, 

ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆମେ ଯେବେ 

ଧରୁଥିଲେ ଦୁଇ କାନ |2|

ଯେବେ ସରାଗରେ ମୋ ମାଆ 

ଡାକୁଥିଲା ଧନ ଆ... 

ପର ଲାଗଇ ଦୁନିଆ 

ନିଜର ଲାଗଇ ମାଆ |3|

ଯଦି ମା'କୁ ମିଳଇ କିଛି । 

ଆଦରରେ ସେ ଯେ ଅତି, 

କାନିରେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ

ମୋ ପାଇଁ ରଖେ ସାଇତି |4|

ମୁଁ ଘରକୁ ଯେବେ ଫେରଇ 

କାନି ଗଣ୍ଠି ମା ଫିଟାଇ, 

ସେନେହ ବୋଳା ତା ହାତେ 

ଖୁସିରେ ଦିଏ ଖୁଆଇ |5|

ବିଚିତ୍ର ସତେ ଦୁନିଆ

ବଡ କରିଲୁରେ କିଆଁ,

ଫେରେଇଦେ ପିଲାଦିନ

ପୁଣି ହେବି ଅଝଟିଆ |6|


Rate this content
Log in