Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

rasmi maye pati

Others

2  

rasmi maye pati

Others

କଳା କମଳ

କଳା କମଳ

1 min
171ସେ କେଉଁ ସହର କେମିତି ସହର 

ଯହିଁ ଫୁଟିଛି ଏକ କମଳ

କେମିତି କମଳ ଅପରୂପ ଶିରୀତାକୁ

ଲକ୍ଷ ଭ୍ରମର ପାଗଳ ।


କମଳ ର ବାସ ସରୁନାହିଁ ପରା 

ବାସୁଛି ସାରା ଜଗତ

ସେ ବାସ ରେ ସବୁ ହୁଅନ୍ତି ପାଗଳ

ଛୁଟନ୍ତି କମଳ ପାଶ ।


ସୁରଭିରେ ଭରା ଭକ୍ତି ରସା ମୃତ ବାନ୍ଧେ ସେ ପ୍ରେମ ଡୋରିରେ 

କେତେ ଗୋପଙ୍ଗନା ବନ୍ଧିଥିଲା ପ୍ରେମେ ଥିଲା ସଭିଙ୍କ ହୃଦରେ

କେଡେ ପ୍ରେମ ମୟ ସତେ ସେ ସହର

ଭିନ୍ନ ଏକ ସରୋବର।


କେଡେ ଭାଗ୍ୟବତୀ ଅଟେ ସେହି ମାଟି ଅଟେ ସେ ଶିରୀକ୍ଷେତର ।

ବାଲି ଗୋଡି ସେଠି ସଭିଏଁ ଦେବତା

ମହୋଦଧି ଧୁଏ ପାପ

ମହୋଦଧି ଯାର ଚରଣ ଧୋଉଛି

ସେ ପରା ଜଗତ ନାଥ ।


Rate this content
Log in