Nayak Akshaya raazhasti

Others


3  

Nayak Akshaya raazhasti

Others


ଖୋଲା ଆହ୍ୱାନ

ଖୋଲା ଆହ୍ୱାନ

1 min 168 1 min 168

ଆଖି ଦୁରୁଷିଆ

ବହଳିଆ ଛାତିର ଶୁଭ ମହୁରତ ହେଲାବେଳେ

ଯଦି କେହି ଜଣେ ନିଜ ବାଁ ହାତରେ

 ଡ଼ାହାଣ ହାତର ନଡ଼ିଆଟାଏ ଶବ୍ଦlୟିତ କରେ

ଆଖିର ଦୁଇ ଡୋଳା 

ସମ୍ପର୍କିତ ହୁଅନ୍ତି ତତଲା ନିଃଶ୍ଵାସରେ

ଚଢ଼ିବାକୁ ବିଶ୍ୱାସର ସୋପାନ l

ଖିଆପିଆ ଭୁଲି

ଘିରିଘିରି ବୁଲି କରନ୍ତି ଖୋଲା ଆହ୍ୱାନ

ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିଜୟର ଐକ୍ୟତାନ 

ସବୁରି ମନ ଅଗଣା କାନ୍ଥରେ ପାଏ ସ୍ଥାନ

ସେଇ ଆହ୍ୱାନ ହୁଏ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ

ଏଇପରି ଦେଖୁଥାଉ ଜଗତ :ଜୀବନRate this content
Log in