The Stamp Paper Scam, Real Story by Jayant Tinaikar, on Telgi's takedown & unveiling the scam of ₹30,000 Cr. READ NOW
The Stamp Paper Scam, Real Story by Jayant Tinaikar, on Telgi's takedown & unveiling the scam of ₹30,000 Cr. READ NOW

Nayak Akshaya raazhasti

Others

3  

Nayak Akshaya raazhasti

Others

ଖୋଲା ଆହ୍ୱାନ

ଖୋଲା ଆହ୍ୱାନ

1 min
180


ଆଖି ଦୁରୁଷିଆ

ବହଳିଆ ଛାତିର ଶୁଭ ମହୁରତ ହେଲାବେଳେ

ଯଦି କେହି ଜଣେ ନିଜ ବାଁ ହାତରେ

 ଡ଼ାହାଣ ହାତର ନଡ଼ିଆଟାଏ ଶବ୍ଦlୟିତ କରେ

ଆଖିର ଦୁଇ ଡୋଳା 

ସମ୍ପର୍କିତ ହୁଅନ୍ତି ତତଲା ନିଃଶ୍ଵାସରେ

ଚଢ଼ିବାକୁ ବିଶ୍ୱାସର ସୋପାନ l

ଖିଆପିଆ ଭୁଲି

ଘିରିଘିରି ବୁଲି କରନ୍ତି ଖୋଲା ଆହ୍ୱାନ

ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିଜୟର ଐକ୍ୟତାନ 

ସବୁରି ମନ ଅଗଣା କାନ୍ଥରେ ପାଏ ସ୍ଥାନ

ସେଇ ଆହ୍ୱାନ ହୁଏ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ

ଏଇପରି ଦେଖୁଥାଉ ଜଗତ :ଜୀବନRate this content
Log in