Participate in the 3rd Season of STORYMIRROR SCHOOLS WRITING COMPETITION - the BIGGEST Writing Competition in India for School Students & Teachers and win a 2N/3D holiday trip from Club Mahindra
Participate in the 3rd Season of STORYMIRROR SCHOOLS WRITING COMPETITION - the BIGGEST Writing Competition in India for School Students & Teachers and win a 2N/3D holiday trip from Club Mahindra

DILIP KUMAR SAHOO

Others


3  

DILIP KUMAR SAHOO

Others


ଦୟାକର ନିଦ୍ରାଦେବୀ

ଦୟାକର ନିଦ୍ରାଦେବୀ

1 min 243 1 min 243


ଅସମୟ ବ୍ୟସ୍ତ କରେ ହୋଇଲେ ନିଃଶବ୍ଦ

ନିଶୁନ୍ ରାତିଟା ସତେ ମୋ ଉପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ

ଦୟାକର ନିଦ୍ରାଦେବୀ ଦିଅ ମୋତେ ନିଦ

ଶୋଇବି ମୁଁ ପାଶୋରି ଗୋ ସବୁ ଅବସାଦ


ବିନିଦ୍ର ରଜନୀ କେତେ ଯାଉଅଛି ପାହି

 ରାତି ସରେ ଆଖିରେ ମୋ ନିଦ ଆସେ ନାହିଁ

 ବୟସ କରୁଛି ସତେ ମୋ ସାଥିରେ ବାଦ

ସୁଖ ନିଦ୍ରା ଦିଅ ଦେବୀ ବନ୍ଦେ ତୁମ ପାଦ

ଶୋଇବି ମୁଁ ପାଶୋରି ଗୋ ସବୁ ଅବସାଦ


ନ ଆସଇ ନିଦ ଯେଣୁ ହୁଏ କଲବଲ

ଦେହ ମନ ଏବେ ଆଉ ରହୁ ନାହିଁ ଭଲ

କଲବଲ କରେ ମୋତେ ଅଶାନ୍ତି ଓ କ୍ରୋଧ

ଅତୀତ ଗୁମୁରେ ଦେଇ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ

ଦୟାକର ନିଦ୍ରାଦେବୀ ଦିଅ ମୋତେ ନିଦ


ବୟସର ଅପରାହ୍ନ ଦେହ ମନ କ୍ଳାନ୍ତ

ଅସ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲାଲିମାରେ ରଙ୍ଗହୀନ ପାନ୍ଥ

ବେସୁରା ରାଗଣୀ ତାଳେ ଦିଗହରା ଛନ୍ଦ

ନିଶାରେ ଝୁମୁଛି ନିତି ନପିଇ ମୁଁ ମଦ

ଦୟାକର ନିଦ୍ରାଦେବୀ ଦିଅ ମୋତେ ନିଦRate this content
Log in