Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Santosh Pattnayak

Abstract Others

3  

Santosh Pattnayak

Abstract Others

ଢ଼ାଳକାହିଁ ଲୁହ-ଲହୁ !

ଢ଼ାଳକାହିଁ ଲୁହ-ଲହୁ !

1 min
3


ବିଶ୍ବନିୟତାଙ୍କ ଦାନ ଯଦି ହୁଏ 

    ଏଇ ଆମ ଜୀବଜଗତ

ସିନ୍ଦୂର ମଣ୍ଡିତା ମହିୟସୀ ଯଦି

    ସନ୍ତାନେ ହୁଏ ସାର୍ଥକ 


      ଦୂହିତାଟା ଯଦି ଦୁଇକୂଳ ହିତା

          ସିନ୍ଦୂର କେମିତି ପର !

     ପ୍ରେମ ଯଦି କରେ ପରକୁ ଆପଣା 

          ପଞ୍ଜୁରି କେମିତି ଘର .....!


ମାତା ଯଦି ଆମ ଆଦ୍ୟଗୁରୁ ହେଲେ

    ବାପା ତ ତାଙ୍କ ଇଶ୍ବର 

ଦୋଷୀ ଏଠି କିଏ ! ପୂଣ୍ୟବନ୍ତ ସବୁ 

   ଫଳ ଆମେ ସେ' ପୂଣ୍ୟର....


        ସଂସାରକୁ ଯଦି ଜଞ୍ଜାଳ ମଣିବା 

            ମୁକତି ମିଳିବ କାହୁଁ

         କର୍ମ ଘେନି ଫଳ ଯଦି ମିଳୁଅଛି 

             ଢାଳକାହିଁ ଲୁହ-ଲହୁ ..... !


Rate this content
Log in